In het personeelsblad De Bats wordt het personeel op de hoogte gehouden over de gang van zaken binnen het bedrijf. Het blad verschijnt gemiddeld 2 à 3 keer per jaar. Waarom de titel “De Bats”:  Als zelfstandig uitvoerder werkzaam bij een aannemersbedrijf trekt de grondlegger van de huidige Siers Groep Oldenzaal B.V., Herman Siers, al jong de stoute werkschoenen aan, knoopt letterlijk zijn “Bats” achter op de fiets en gaat op karwei. (‘Een Bats’ is de Twentse betekenis voor het woord ‘schop’ of ‘schep’). Hiervan is later ook een beeld gemaakt, zie bijgevoegde foto.

Klik op het exemplaar om te lezen.

2014


2013

No.1 juli
No.2 december

2012

No.1 juli
No.2 december

2011

No.1 juli
No.2 december

2010

No.1 april
No.2 juli
No.3 december

2009

No.1 april
No.2 juli
No.3 december